Address

Konar Meble Sp. z.o.o.
Ul. Przemysłowa 3, 83-050 Kolbudy

VAT: PL604 018 51 67
KRS: 0000682184
Kapitał zakładowy: 20000zł
Poland

+48 58 352 30 77
+48 666 061 309
info@konarmeble.eu


Contact form

OK